Menu

1. Zamieszczanie  OFERT  w serwisie ofertybezposrednie.pl oraz przyjmowanie ich do  publikacji w innych serwisach internetowych odbywa się w oparciu o niniejszy Regulamin oraz obowiązujące przepisy prawa.

Portal ofertybezporednie.pl - serwis publikujący ogłoszenia na portalach internetowych prowadzony przez firmę Dominik Hernik z siedzibą w Radomiu,  ul. Chrobrego 17A/22 , NIP: 9482182546

OGŁOSZENIODAWCA - podmiot (klient) zlecający publikację ogłoszeń na portalach internetowych

OFERTA - treść zlecona przez OGŁOSZENIODAWCĘ do publikacji

TREŚĆ OFERTY

2. OFERTĘ zamieszcza OGŁOSZENIODAWCA, który samodzielnie ustala jej treść. OGŁOSZENIODAWCA powinien zadbać, aby treść OFERTY była prawdziwa i rzetelna, zgodna z obowiązującym prawem , nie naruszała interesu prawnego osób trzecich  oraz była  zgodna z postanowieniami niniejszego regulaminu.
3. BIURO OFERT BEZPOŚREDNICH zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia OFERTY jeżeli jej treść łamie postanowienia niniejszego regulaminu,  jest  niezgodna z prawem lub zasadami współżycia społecznego, reklamuje serwis konkurencyjny, jest zamieszczana przez biura obrotu nieruchomościami, szkodzi dobremu imieniu BIURA OFERT BEZPOŚREDNICH lub jego partnerów.
4. Zabrania się wykorzystywania serwisów BIURA OFERT BEZPOŚREDNICH do publikacji materiałów i przekazów  o treściach erotycznych, naruszających normy moralne i etyczne, w szczególności zdjęć  i treści pornograficznych
5. Zabrania się dystrybucji wszelkich materiałów chronionych przez polskie i międzynarodowe prawo autorskie oraz materiałów, których dystrybucji zabraniają przepisy prawa, publikacji ogłoszeń obraźliwych, które naruszają dobre imię osób trzecich.
6. Ostateczne zatwierdzenie kategorii, w której ma zostać opublikowana OFERTA  jest  dokonywane przez BIURO OFERT BEZPOŚREDNICH. Dotyczy to w szczególności przypadków, kiedy treść OFERTY  jest niezgodna z wybraną kategorią, BIURO OFERT BEZPOŚREDNICH zastrzega sobie w takim przypadku możliwość zmiany kategorii.

PUBLIKACJA  OFERTY NA PORTALACH INTERNETOWYCH

8. Wszystkie publikowane OFERTY wysyłane są na internetowe portale automatycznie. W związku z tym jedynym administratorem  i oferentem ogłoszeń jest BIURO OFERT BEZPOŚREDNICH.
9. Publikacja ogłoszeń następuje po zaksięgowaniu należności na koncie BIURA OFERT BEZPOŚREDNICH. BIURO OFERT BEZPOŚREDNICH nie pobiera żadnych dodatkowych opłat oprócz jednorazowej opłaty za publikację OFERTY zgodnej z cennikiem umieszczonym na stronie www.ofertybezpośrednie.pl/cennik
10. W treści OFERTY  podany będzie bezpośredni kontakt do OGŁOSZENIODAWCY, który sam go w nim  umieści, jednak nie dotyczy to portali internetowych, które nie umożliwiają dodawania kontaktów bezpośrednich do OGŁOSZENIODAWCÓW. W takich sytuacjach BIURO OFERT BEZPOŚREDNICH zobowiązuje się przekazać OGŁOSZENIDAWCY telefonicznie lub mailowo kontakt do potencjalnego klienta który skontaktuje się w sprawie ofery z BIURO OFERT BEZPOŚREDNICH. OGŁOSZENIDAWCA wyraża na to zgodę.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIURA OFERT BEZPOŚREDNICH

11. BIURO OFERT BEZPOŚREDNICH nie wykonuje usług pośrednictwa, których zakres reguluje ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami, a jedynie świadczy usługi automatycznego zamieszczania  ogłoszeń na portalach współpracujących z biurem.
Kontrahenci dokonują sprzedaży i kupna nieruchomości na własne ryzyko.
12. BIURO OFERT BEZPOŚREDNICH nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakość lub legalność  oferowanych nieruchomości , za wiarygodność i rzetelność podawanych informacji w OFERCIE oraz za żadne szkody powstałe w wyniku realizacji transakcji.
13. BIURO OFERT BEZPOŚREDNICH nie sprawdza danych osobowych oraz wiarygodności osób zamieszczających swoją OFERTĘ.
14. BIURO OFERT BEZPOŚREDNICH nie angażuje się w spory między stronami transakcji i wszelakie spory dotyczące treści ogłoszeń rozwiązują między sobą.
15. BIURO OFERT BEZPOŚREDNICH  nie angażuje się w jakiekolwiek czynności prawne związane z rozwiązywaniem  tego rodzaju sporów.

DANE OSOBOWE

16. Dane osobowe OGŁOSZENIODAWCÓW podawane są dobrowolnie. Podane dane są przetwarzane na potrzeby zamówienia i nie są udostępniane osobom trzecim.
17. OGŁOSZENIODAWCY  wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 20.08.1997.(Dz.U. Nr101 poz.926 z 2002roku).
18. OGŁOSZENIODAWCY publikujący swoje ogłoszenia w Serwisie wyrażają zgodę na upublicznienie danych kontaktowych podanych w ogłoszeniu umożliwiające kontakt osób zainteresowanych. Korzystanie z danych w jakikolwiek inny sposób, a szczególnie ich przetwarzanie, upowszechnianie lub dystrybucja, jest zabronione.

POZOSTAŁE

19. BIURO OFERT BEZPOŚREDNICH nie ponosi odpowiedzialności jeżeli oferta nie ukazała się z winy portalu zewnętrznego, nie ponosi również odpowiedzialności za awarię portalu zewnętrznego  lub innych systemów teleinformatycznych oraz za działanie siły wyższej
20. BIURO OFERT BEZPOŚREDNICH zastrzega sobie prawo to odmowy publikacji oferty bez podania przyczyny. OGŁOSZENIODAWCY przysługuje w takim przypadku zwrot wpłaconej opłaty.
21. BIURO OFERT BEZPOŚREDNICH nie ponosi odpowiedzialności za brak zainteresowania przedmiotem OFERTY.
22. BIURO OFERT BEZPOŚREDNICH nie wyszukuje skrótów do zamieszczonych OFERT w portalach zewnętrznych.
Po publikacji OFERTY w Internecie klientowi BIURA OFERT BEZPOŚREDNICH  nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy i zwrotu poniesionej opłaty
23. Strony uznają usługę za wykonaną po ukazaniu się OFERTY na minimum 90% z oferowanych portali.
24. BIURO OFERT BEZPOŚREDNICH zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu bez wcześniejszego informowania o tym fakcie klientów. Aktualny regulamin dostępny jest na stronie internetowej www.ofertybezpośrednie.pl
25. Opublikowane w serwisie www.ofertybezposrednie.pl OFERTY  nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.
26. Przesłanie  OFERTY do publikacji i opłacenie jej jest jednoznaczne, że OGŁOSZENIODAWCA akceptuje niniejszy regulamin we wszystkich jego punktach.
27. Integrlną częścią regulaminu jest cennik usług i lista portali internetowych.

28. Zwrot pieniędzy - jeżeli nie będziesz zadowolony z publikacji ofert na portalu lub portalach współpracujących możesz poprosić o zwrot pieniędzy bez podania przyczyny w terminie do 7dni od publikacji ogłoszenia na portalu ofertybezposrednie.pl